Projekt i wydruk materiałów informacyjno – promocyjnych

Projekt i wydruk materiałów informacyjno – promocyjnych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wrocław, 25.02.2019r.

.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Duo med Marzena Dominiak ul. Inowrocławska 21a, 53-653 Wrocław
NIP 89410- 29- 566, REGON 930796654

W związku z realizacją projektu: „Promocja marki Duo-Med na rynkach zagranicznych” w ramach   Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

zaprasza do składania ofert na realizację zakupu usług:

Projekt i wydruk materiałów informacyjno – promocyjnych

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów promocyjnych, w tym projekt, tłumaczenie, wydruk i dostarczenie pod wskazany adres. Zamówienie dotyczy projektu i wydruku katalogów w twardej i miękkiej oprawie, wizytówek, ulotek, banerów i roll-up’ów.

 

Kody CPV:

22462000-6 – Materiały reklamowe

 

Pełna treść zapytanie ofertowego znajduje się w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

Baza Konkurencyjności – Zapytanie Ofertowe

Zachęcamy do składania ofert. 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe – projekt i wydruk

Załącznik nr_1 duomed

załacznik nr_ 2 duomed

Załącznik nr_3 duomed