zabiegi chirurgiczny

Zabiegi chirurgiczne

CTG – to przeszczep podnabłonkowej tkanki miękkiej (Connective Tissue Graft) powiększający grubość i szerokość dziąsła. W znieczuleniu miejscowym odwarstwiamy dziąsło, czyli przygotowujemy miejsce biorcze, a następnie pobieramy przeszczep z podniebienia. W kolejnym etapie wszywamy go w przygotowane wcześniej miejsce biorcze i przykrywamy płatem dziąsłowym. O zabiegach przeszczepów dziąsła CTG i FGG można przeczytać w tym artykule.

FGG – to przeszczep dziąsła pełnej grubości (Free Gingival Graft), zawierający tkankę łączną oraz odporny mechanicznie nabłonek rogowaciejący. Przeszczep pobierany jest z błony śluzowej podniebienia twardego i jest stosowany w sytuacjach, gdy wokół zęba dotkniętego recesją (obniżeniem brzegu dziąsła z odsłonięciem powierzchni korzenia) brakuje strefy dziąsła rogowaciejącego, niezbędnego w wytworzeniu prawidłowego przyczepu dziąsła do zęba oraz zapewniającego właściwą odporność tkanek przyzębia na urazy mechanicznie, występujące np. podczas żucia pokarmów czy szczotkowania zębów.  Jest również stosowany również podczas leczenia implantologicznego, kiedy w miejscu planowanego implantu brakuje właściwiej ilości dziąsła zrogowaciałego, zapewniającego szczelny kontakt między dziąsłem i implantem. Dzięki temu uzyskuje się bardziej estetyczny i trwały efekt  leczenia.
O zabiegach CTG i FGG można przeczytać w tym artykule.

Ekstrakcja zęba lub korzenia – ekstrakcja zęba jest zabiegiem chirurgicznym, wykonywanym w znieczuleniu miejscowym/ogólnym, który polega na usunięciu zęba z zębodołu, przy pomocy specjalnych narzędzi stomatologicznych. Po usunięciu zęba, zębodół jest oczyszczany i zaopatrywany opatrunkiem chirurgicznym, a następnie w zależności od potrzeb zaszywany. Zabieg ekstrakcji jest wykonywany w momencie, gdy nie ma możliwości zastosowania innych metod zachowania zęba.

Resekcja – resekcja wierzchołka korzenia zęba, jest to zabieg chirurgiczny, który polega na usunięciu 1/3 wierzchołka korzenia zęba wraz z przyległymi, zapalnie zmienionymi tkankami. Wykonuje się go głownie w przypadku gdy leczenie kanałowe nie spowoduje całkowitego wyleczenia zmiany śródkostnej. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Chirurg nacina błonę śluzową w pobliżu korzenia, a następnie wycina niewielkie okienko kostne, przez które za pomocą wiertła usuwa uszkodzony wierzchołek korzenia oraz zmianę zapalną wokół niego. W kolejnym etapie uzupełnia ubytek kostny biomateriałem kościozastępczym i zaszywa tkanki. Zabieg ten jest leczeniem objawowym, który w większości wypadków ratuje ząb przed usunięciem.

Radektomia – zabieg, który polega na usunięciu jednego z korzeni zęba wielokorzeniowego. Celem zabiegu jest pozostawienie zdrowego fragmentu zęba. Zabieg ten odbywa się bez naruszenia korony zęba. Przed wykonaniem radektomii konieczne jest upewnienie się czy pozostałe korzenie są zdrowe i w przyszłości nie spowodują stanu zapalnego i dalszych komplikacji. Zabieg radektomii należy rozważyć, gdy jednego z korzeni nie da się wyleczyć, a pozostawienie zęba jest niezbędne ze względów protetycznych. Jest to czasami ostatnia deska ratunku dla zęba, który wydaje się nie do uratowania. Zastosowanie nowoczesnych metod oraz znieczulenia miejscowego sprawia, że pacjent odczuwa mniejszy dyskomfort podczas zabiegu radektomii. Po przeprowadzeniu zabiegu radektomii pozostała część zęba poddaje się odbudowie. Najczęściej stosuje się wkłady koronowo-korzeniowe, które wzmacniają zachowane tkanki korony i chronią go przed złamaniem.

GBR – sterowana regeneracja kości (Guided Bone Regeneration). Wykonuje się w przypadku, gdy ilość i jakość kości pacjenta nie pozwala na implantację lub gdy zanik kości doprowadza do rozchwiania zębów. Zabieg polega na umieszczeniu cząsteczek biomateriału w miejscu brakującej kości. Następnie materiał ten przykrywany jest membraną, zapewniającą utrzymanie materiału na miejscu i prawidłową odbudowę kości.

Kość 3d – wykonujemy zdjęcie CBCT żuchwy lub szczęki, w którym brakuje tkanki kostnej. Na podstawie tego zdjęcia bank tkanek przygotowuje indywidualny blok kostny. W znieczuleniu miejscowym odwarstwiamy dziąsło i przymocowujemy blok kostny tytanowymi śrubami do kości pacjenta, przykrywamy błoną kolagenową lub CGF (odwirowane osocze z krwi pacjenta) i zszywamy tkanki miękkie. Dwa tygodnie po zabiegu ściągamy szwy, a około 6 tygodni po zabiegu wyjmujemy śruby mocujące. Kontrolne zdjęcie CBCT wykonywane jest po 6-12 miesiącach.
Więcej o zabiegu wszczepienia kości 3D można przeczytać w tym artykule.

Implantacja – jest to zabieg wszczepienia implantu zębowego, który wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Polega on na wprowadzeniu tytanowego lub cyrkonowego implantu w łoże kostne w szczęce lub żuchwie, przygotowane za pomocą specjalnych narzędzi. Implanty są jedno lub dwu – częściowe i mogą goić się w sposób otwarty lub zamknięty. Mogą być obciążone natychmiastowo lub w sposób odroczony zależnie od uzyskanej stabilizacji pierwotnej implantu i otaczających warunków kostnych. Najczęściej po odczekaniu 3 do 6 miesięcy (gojenie odroczone), w zależności od umiejscowienia implantu, implant odsłania się i wykonuje na nim pracę protetyczną. Więcej o implantacjach można przeczytać w tym artykule.

Podnoszenie dna zatoki szczękowej (sinus lift) – zabieg wykonuje się celem odbudowy kości wyrostka zębodołowego od strony zatoki szczękowej, tak by było możliwe jednoczasowe lub odroczone wprowadzenie implantów. Są dwie podstawowe metody podniesienia zatoki szczękowej:

 • metoda zamknięta (z dojścia od szczytu wyrostka) – polega na podniesieniu dna zatoki szczękowej poprzez wypreparowane łoże implantu a następnie jednoczasowe wprowadzenie wszczepu. Wskazaniem do tej metody jest konieczność niewielkiej odbudowy kości w zakresie max 3-5 mm. Podczas zabiegu wykorzystuje się specjalne narzędzia, np. osteotomy. Miejsce po podniesieniu błony śluzowej zatoki wypełnia się biomateriałami lub fibryną bogatopłytkową w uzyskaną z odwirowanej krwi pacjenta (a-PRF, CGF).
 • metoda otwarta (z dojścia bocznego) – umożliwia zdecydowanie większą odbudowę kostną (zwiększenie wysokości wyrostka o 5-10 mm). Stosowana jest w przypadkach znacznego rozprężenia dna zatoki szczękowej. Niekiedy możliwe jest jednoczasowe wprowadzenie implantów, gdy wysokość kości własnej jest co najmniej 3mm. Błonę śluzową zatoki podnosi się poprzez okno dostępu na ścianie policzkowej, a następnie powstałą przestrzeń wypełnia się biomateriałem lub kością autogenną i pokrywa specjalną membraną. Okres gojenia trwa 6-9 miesięcy.

Obie metody wykonywane są w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

Kortykotomia – jest to chirurgiczne wspomaganie leczenia ortodontycznego. Zabieg kortykotomii polega na wykonaniu kilku nacięć w zewnętrznej warstwie zbitej kości w okolicy zębów poddawanych leczeniu ortodontycznemu. Ma na celu zwiększenie tempa metabolizmu kości, dzięki czemu kość intensywniej się przebudowuje, a przesunięcia zębów w jej obrębie, przy pomocy aparatu ortodontycznego, uzyskuje się szybciej. Zabieg jest bezbolesny, a celem zapewnienia minimalnej inwazyjności i szybkiego gojenia wykonywany jest przy pomocy urządzenia do piezochirurgii. Dzięki temu jest to bezpieczna metoda pozwalająca na znaczne skrócenie czasu leczenia ortodontycznego.

Procesowanie zęba – zabieg polega na zmieleniu usuniętego i oczyszczonego wcześniej zęba u danego pacjenta. Następnie powstały granulat poddawany jest dezynfekcji i buforowaniu. W kolejnym kroku uzupełniamy granulatem braki kostne. Komórki macierzyste zawarte w zmielonym zębie gwarantują nam lepsze rezultaty regeneracji kości w stosunku do innych materiałów kościozastępczych.

protetyka

Protetyka

Licówki porcelanowe – stosowane w celu szybkiej poprawy wyglądu uzębienia. Założenie wymaga minimalnej ingerencji w tkanki zęba. Licówki porcelanowe naklejane są na przednie powierzchnie zęba. Płytka (licówka) wykonana jest z porcelany, bardzo wytrzymałego półprzezroczystego materiału, który barwą/przeziernością odzwierciedla naturalne szkliwo zęba. Zachowują trwałą barwę i połysk, przez co dają bardzo dobry efekt estetyczny.

Korony protetyczne – są uzupełnieniem protetycznym pozwalającym na odbudowę zębów zniszczonych, złamanych. W trudnych przypadkach są również rozwiązaniem kiedy korony zębów nie nadają się do odbudowy kompozytowej. Istnieje kilka rodzajów koron protetycznych. Podstawowa różnica to materiał, z którego są wykonane.

1.Korona porcelanowa na podbudowie z metalu – ze względu na swoje właściwości są idealne do odbudowy odcinków bocznych. Stosuje się je również w odcinku przednim.

2.Korona porcelanowa (pełnoceramiczna) – cechują się wysoką estetyką, bardzo wysoką wytrzymałością i trwałością. Odbijają i przepuszczają światło, co sprawia, że wyglądają bardzo naturalnie. Za sprawą jednolitej barwy przezierności porcelany i podbudowy uzyskujemy rewelacyjny efekt estetyczny.

3.Korona porcelanowa na cyrkonie (biała baza pod porcelaną) – mogą być mocowane zarówno w odcinku przednim jak i bocznym. Jest estetyczna i bardzo wytrzymała.

Korona protetyczna może również funkcjonować jako ząb w miejscu wcześniej utraconego własnego zęba. Stanowi wówczas tak zwane przęsło mostu protetycznego. Warunkiem jest, że przed i za brakiem zębowym znajduje się własny, zdrowy ząb.

Typowy most protetyczny składa się z koron protetycznych osadzonych na zębach filarowych (bądź implantach) połączonych z przęsłem lub przęsłami. Do wykonania mostu protetycznego konieczne jest oszlifowanie zębów filarowych, na których zostanie on zacementowany. W naszej ofercie mamy mosty porcelanowe, mosty porcelanowe na cyrkonie, mosty adhezyjne.

Protezy ruchome to inaczej uzupełnienia, które pacjent może samodzielnie wkładać i wyjmować. Ta grupa protez obejmuje: protezy częściowe, całkowite protezy osiadające, uzupełnienia szkieletowe, protezy klamrowe i bezklamrowe.

ONLAY, INLAY to wypełnienia pełnoceramiczne pozwalające na zachowanie zęba pacjenta, przy równoczesnych sporych możliwościach poprawy funkcjonalności i estetyki zębów w odcinkach bocznych. Po opracowaniu ubytku pobierane są wyciski. Następnie laboratorium protetyczne przygotowuje onlay lub inlay w kształcie idealnie dopasowanym do ubytku.

higienizacje

Higienizacje

Scalling

Podczas zabiegu pozbywamy się kamienia nazębnego nad i poddziąsłowego. Kamień jest to płytka nazębna (niedoczyszczone zęby) połączona z resztkami pokarmowymi, które w kontakcie ze śliną ulegają mineralizacji. Kamień nazębny powoduje zapalenie dziąseł (zaczerwienienie, opuchnięcie, krwawienie), zanik kości, obniżanie się dziąseł, odsłonięcie szyjek zębowych. Scalling wykonuje się ultradźwiękami. Po wykonaniu usługi, jeśli jest to konieczne, wykonuje się piaskowanie.

PRZECIWWSKAZANIA:

 • cukrzyca (w osłonie antybiotykowej),
 • I i III trymestr ciąży,
 • rozrusznik serca,
 • bypassy.

Piaskowanie

Zabieg polegający na usunięciu przebarwień znajdujących się na zębach. Najczęściej pojawiają się one u osób palących, pijących duże ilości kawy, herbaty, czerwonego wina, noszących aparaty ortodontyczne. Zaleca się również przeprowadzenie zabiegu piaskowania przed wybielaniem zębów. Piaskowanie przeprowadza się za pomocą piaskarki stomatologicznej, z której pod ciśnieniem wydobywa się woda i wodorowęglan sodu (piasek) docierając do najtrudniej dostępnych miejsc.

PRZECIWWSKAZANIA:

 • uczulenie na którykolwiek ze składników piasku.

PAMIĘTAJ OPRYSZCZKA JEST PRZECIWSKAZANIEM DO WIZYTY STOMATOLOGICZNEJ

Więcej o higienizacji zębów można przeczytać w tym artykule.

endodoncja ikona

Endodoncja

Leczenie kanałowe (endodontyczne) – jeden z popularniejszych zabiegów wykonywanych w stomatologii. Jest to metoda leczenia nieodwracalnych zapaleń miazgi zęba. Polega na mechanicznym oraz chemicznym oczyszczeniu kanałów oraz szczelnym ich wypełnieniu odpowiednim materiałem. W naszej Klinice leczenie to odbywa się pod kontrolą radiologiczną oraz w miarę potrzeby w powiększeniu pod mikroskopem operacyjnym.

Kiedy leczenie kanałowe jest konieczne?

U pacjentów najpopularniejszą dolegliwością, która wskazuje na konieczność przeprowadzenia leczenia kanałowego jest silny ból zęba. Jest to dolegliwość samoistna, która utrzymuje się dłuższy czas (kilka dni) i może być dokuczliwa do tego stopnia, że zaburza sen. Nie jest to jednak regułą, ponieważ leczenie kanałowe stosuje się także w zębach martwych, które nie dają dolegliwości bólowych. Oprócz rozległego procesu próchnicowego, który prowadzi do nieodwracalnego stanu zapalnego miazgi zęba, sytuacjami świadczącymi o konieczności leczenia są:

 • martwica miazgi,
 • próchnica wtórna, pojawiająca się wokół opracowanych zębów,
 • urazy zębów (kiedy korona zęba zostanie złamana, a miazga odsłonięta),
 • mikrourazy spowodowane bodźcami mechanicznymi (w tym nieprawidłowo wykonane wypełnienia, uzupełnienia protetyczne lub nawyki takie jak gryzienie długopisów),
 • narażenie zęba na bodźce termiczne, radioaktywne, świetlne, które powodują stan zapalny a nawet martwicę miazgi,
 • nieprawidłowo wykonane leczenie kanałowe (np. w wyniku niedopełnienia kanału),
 • zmiany okołowierzchołkowe (które diagnozujemy na podstawie zdjęć rentgenowskich).

Leczenie kanałowe przeprowadzamy zarówno u małych dzieci w uzębieniu mlecznym, u dorosłych a nawet u osób w podeszłym wieku.

 

endodoncja

Ortodoncja

Ortodoncja – zajmuje się korygowaniem i leczeniem wad zgryzu oraz innych nieprawidłowości szczękowo – twarzowych. W naszej Klinice przeprowadzamy leczenie ortodontyczne u pacjentów w każdym wieku – zarówno u dzieci, jak i u osób dorosłych. Szczególnie zachęcamy do wizyt kontrolnych z dziećmi, ponieważ w tym czasie łatwiej jest wyeliminować pojawiające się nieprawidłowe nawyki, które mogą prowadzić do powstania wad zgryzu, a zauważone wcześniej istniejące już wady łatwiej jest skorygować.

Leczenie ortodontyczne u osób dorosłych warto rozważyć ze względów estetycznych lub wskazań zdrowotnych np. choroby przyzębia. Prawidłowo dobrane metody i przeprowadzone leczenie ortodontyczne mogą skutecznie poprawić komfort życia ułatwiając między innymi codzienną higienę jamy ustnej. Ortodoncja pozwala także zlikwidować niektóre wady wymowy oraz dolegliwości bólowe, których przyczyną mogą być choroby stawów skroniowo-żuchwowych.

Oferujemy pacjentom aparaty ortodontyczne ruchome, stałe oraz alignery. W ofercie dostępna jest szeroka gama materiałów, z których wykonywane są aparaty, co sprawia, że każdy Pacjent może wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie.

 

protetyka ikona

Implantologia

Braki zębowe jest to problem, który występuje u znaczącej części naszego społeczeństwa. Przyczynami utraty zębów mogą być choroby przyzębia, zapalenia okołowierzchołkowe np. torbiele, głęboka próchnica obejmująca znaczną część zęba czy też zdarzenia losowe powodujące mechaniczną utratę zębów. W większości przypadków brakujące zęby można odbudować przy pomocy implantów zębowych.

Implant jest to wszczep śródkostny wykonany najczęściej z tytanu, stopów tytanu lub cyrkonu. Spełnia on funkcję korzenia zęba i jest podporą dla odbudowy protetycznej. Pozwala to na odtworzenie ciągłości łuku zębowego, a zatem zachowanie funkcjonalności żucia przy doskonałym efekcie estetycznym.

Zabieg implantacji jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Na wszczepienie jednego implantu potrzeba około 45-75 min. Około miesiąc po zabiegu zalecana jest wizyta kontrolna, mająca na celu sprawdzenie poziomu osteointegracji. Kolejnym etapem jest odsłonięcie implantu, wykonywane po całkowitej integracji implantu z kością. Jest to małoinwazyjna procedura stomatologiczna. Lekarz wykonuje niewielkie nacięcie dziąsła nad implantem, usuwa znajdującą się w nim śrubę zamykającą i umieszcza większą – śrubę gojącą. Zależnie od wskazań następuje to po 3-6 miesiącach. Zadaniem śruby gojącej jest kształtowanie dziąsła do przyszłej pracy protetycznej, której wykonanie można rozpoczynać po 2 tygodniach od odsłonięcia implantu.

U niektórych pacjentów warunki anatomiczne pozwalają na skrócenie czasu pełnego leczenia i rozpoczęcie pracy nad odbudową protetyczną po czasie krótszym niż 3-6 miesięcy.

W Klinice duo-MED pracujemy na kilku systemach implantologicznych a decyzję co do najodpowiedniejszego systemu leczenia dobieramy indywidualnie, zależnie od warunków kostnych i potrzeb pacjenta.

Więcej o implantacjach można przeczytać w tym artykule.

stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza – dziedzina stomatologii, która zajmuje się profilaktyką i leczeniem próchnicy zębów, czyli schorzenia, które występuje najczęściej wśród pacjentów.

Bakterie znajdujące się w jamie ustnej mogą powodować szereg przykrych konsekwencji, takich jak właśnie próchnica czy choroby przyzębia i dziąseł. Bagatelizowanie tego faktu i ignorowanie pierwszych niepokojących objawów może mieć bardzo poważne konsekwencje i doprowadzić nawet do chorób narządów wewnętrznych, np. serca czy nerek.

Niezwykle ważne w tym aspekcie są regularne wizyty kontrolne w gabinecie dentystycznym, które pozwalają podjąć odpowiednie działania profilaktyczne, a jeśli zajdzie taka potrzeba – także lecznicze.

Szybkie zauważenie i właściwe rozpoznanie problemu to podstawa skutecznego i sprawnego leczenia. Nasi doświadczeni specjaliści podejmą wszelkie niezbędne działania, aby jak najszybciej, a zarazem jak najlepiej rozwiązać każdy problem Pacjenta. W ramach stomatologii zachowawczej oferujemy:

 • badania kontrolne,
 • działania profilaktyczne,
 • leczenie próchnicy zębów konwencjonalne oraz przy użyciu laserów stomatologicznych,
 • wypełnianie ubytków technika pośrednią (Inlay/Onlay) i bezpośrednią (w gabinecie stomatologicznym).

Wszelkie działania z zakresu stomatologii zachowawczej podejmowane w naszej Klinice mają na celu przede wszystkim dobro Pacjenta. Zabiegi przeprowadzane są w miłej i bezstresowej atmosferze, a dzięki stosowaniu znieczulenia komputerowego Wand – są całkowicie bezbolesne. W swojej pracy wykorzystujemy wyłącznie sprawdzone materiały najwyższej jakości, a nasze umiejętności i doświadczenie pozwalają na osiągnięcie świetnych efektów, zarówno praktycznych, jak i estetycznych.

Periodontologia

Periodontologia – jest to dziedzina stomatologii zajmująca się przyzębiem, a dokładniej jego profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem chorób przyzębia oraz innych struktur, które stanowią oparcie dla zębów.

Choroby przyzębia spowodowane są infekcjami bakteryjnymi. Często w początkowej fazie przebiegają bezboleśnie, dlatego tak ważne są regularne wizyty kontrolne w gabinecie dentystycznym. Specjalista jest w stanie szybko zauważyć pojawiające się nieprawidłowości i podjąć odpowiednie kroki, które pozwolą na skuteczne usunięcie wszelkich problemów związanych ze zdrowiem jamy ustnej. Objawy związane z chorobami przyzębia, które wymagają konsultacji z lekarzem to m.in. nieprzyjemny zapach z ust, krwawienie dziąseł, odsłonięcie szyjek zębowych czy rozchwianie zębów.

W przypadku zdiagnozowania u Pacjenta choroby przyzębia nasi specjaliści dokładnie wyjaśnią problem i zaproponują kompleksową i indywidualną ścieżkę leczenia, która przyniesie najlepsze efekty. W swoich działaniach stosujemy m.in. zabiegi usunięcia osadu i kamienia nazębnego, kiretaż zamknięty i otwarty, a w bardziej zaawansowanych przypadkach odbudowę utraconej kości (sterowana regeneracja kości) czy też leczenie protetyczne. Zabiegi chirurgiczne wykonywane są w sposób konwencjonalny lub z wykorzystaniem najlepszych laserów stomatologicznych.

Periodontologia laserem wspomaga tradycyjne leczenie schorzeń przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. W naszej Klinice stosuje się najlepszej klasy lasery Er:Yag, Ng:Yag czy też diodowe pozwalające na wykonywanie nacięć, odparowywanie tkanek miękkich czy też ablację kości.

Możemy je wykorzystywać do:

 • odkażania kieszonek przyzębnych oraz zmniejszania krwawienia z dziąseł (laser stosuje się jako metodę uzupełniającą skaling poddziąsłowy i kiretaż zamknięty; przy czym użycie cienkiego światłowodu umożliwia dotarcie do trudno dostępnych partii przyzębia),
 • czyszczenia i biostymulacji kieszonek dziąsłowych (dzięki użyciu lasera flora bakteryjna odpowiedzialna za wywoływanie stanu zapalnego zostaje w znacznym stopniu wyeliminowana, a rana goi się znacznie szybciej),
 • usuwania złogów poddziąsłowych, kamienia nazębnego z korzeni oraz zmienionego chorobowo nabłonka wyściełającego kieszonki przyzębne (promieniowanie lasera likwiduje obumarłe tkanki, ziarninę i zakażony nabłonek).
 • usunięcia tkanki ziarninowej i ablację kości w przebiegu zaawansowanej choroby przyzębia
zdrowe zęby

Pedodoncja - stomatologia dziecięca

Pedodoncja (stomatologia dziecięca) – specjalizacja ta została wyodrębniona ze względu na różnice w budowie zębów oraz układu stomatognatycznego jakie występują u dzieci i dorosłych. W Klinice duo-MED zajmujemy się m.in.:

 • ząbkowaniem oraz zaburzeniami tego procesu,
 • profilaktyką i leczeniem próchnicy u dzieci (zęby mleczne i stałe),
 • profilaktyką i leczeniem chorób błony śluzowej u dzieci,
 • profilaktyką i leczeniem wad zgryzu,
 • ekstrakcją/sprowadzeniem zębów zatrzymanych do łuku,
 • traumatologią (urazami zębów) -replantacja zęba i autotransplantacja,
 • personalizowana rekonstrukcją kości w przypadku rozszczepów wyrostka zębodołowego lub wad gnatycznych.

Warto jednak przyjść z dzieckiem na pierwszą wizytę jak najwcześniej – zanim pojawią się ból i problemy. Naszym Małym Pacjentom i ich Rodzicom proponujemy umówienie się na wizytę adaptacyjną, która jest pierwszym spotkaniem dziecka z gabinetem i stomatologiem. Podczas takiej wizyty dziecko poznaje nowe miejsce, wyposażenie gabinetu i nabiera zaufania do lekarza. W ten sposób budowane są pozytywne skojarzenia, które owocują przy każdym kolejnym spotkaniu w gabinecie.

W Klinice duo-MED dbamy o to, aby każda wizyta, nie tylko ta adaptacyjna, przebiegała w miłej, ciepłej i bezstresowej atmosferze. Nasze profesjonalne podejście do Małych Pacjentów, a także szereg udogodnień dostępnych w gabinetach oraz nowoczesnych metod jakie stosujemy, pozwalają na całkowicie bezbolesne i skuteczne leczenie uzębienia u dzieci.

W naszej Klinice zawsze dbamy o komfort i dobre samopoczucie Pacjentów i te same zasady odnoszą się do dzieci. Dokładamy wszelkich starań, aby wizyty u nas zawsze wzbudzały pozytywne skojarzenia i uśmiech na twarzach dzieci.

Zabiegi są wykonywane w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym w zależności od wskazań medycznych.

ząb

Narkoza w stomatologii

Narkoza w stomatologii (znieczulenie ogólne) – Wizyta w gabinecie stomatologicznym nie wszystkim kojarzy się pozytywnie. Często obawa przed bólem i lękiem, który towarzyszy wizytom u dentysty, jest paraliżująca. Pomimo tego, że nowoczesne metody znieczulenia sprawiają, że zabiegi są bezbolesne, są pacjenci u których sam widok np. strzykawki wywołuje atak paniki. W naszej Klinice najważniejsze jest dla nas dobro i komfort pacjenta. Dokładamy wszelkich starań, aby wizyta w Klinice duo-MED przebiegała w miłej oraz bezstresowej atmosferze. Słuchamy naszych Pacjentów i wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, dlatego w naszej ofercie można znaleźć wykonywanie zabiegów pod narkozą.

Narkoza stosowana jest w stomatologii coraz częściej. Przed wykonaniem zabiegów z zastosowaniem tej metody konieczna jest wizyta konsultacyjna u wyznaczonego stomatologa oraz przeprowadzenie wywiadu przez lekarza anestezjologa, który zadba o bezpieczeństwo zabiegu i zastosowania tej formy znieczulenia ogólnego. Należy zaznaczyć, że jeśli nie ma przeciwwskazań, a zabieg przeprowadzany jest w gabinecie, która dysponuje pełnym zapleczem anestezjologicznym, to narkoza jest w pełni bezpieczną metodą znieczulenia, zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych.

Na wizycie konsultacyjnej każdy pacjent otrzymuje od nas komplet dokumentów, z którymi należy zapoznać się i podpisane dostarczyć do gabinetu przed planowanym zabiegiem w znieczuleniu ogólnym. Wzory dokumentów znajdują się w linkach poniżej, dla najmłodszych pacjentów konieczne jest oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów, które również zawarte jest w dokumentacji.

Znieczulenie ogólne – dokumenty pacjenta

Znieczulenie ogólne – dokumenty pacjenta niepełnoletniego

chirurgia

Diagnostyka

Nie ma dobrego i skutecznego leczenia, bez dobrej diagnostyki problemu. Klinika duo-MED wyposażona jest w nowoczesne urządzenia, które pomagając w postawieniu trafnej diagnozy.

Zdjęcia rentgenowskie – jest to jedno z powszechniejszych badań wykonywanych w trakcie leczenie stomatologicznegoRozróżniamy kilka rodzajów takich zdjęć, m. in.:

 • punktowe – pozwala na ocenienie stanu pojedynczego zęba (implantu);
 • pantomograficzne – pokazuje ułożenie wszystkich zębów w szczęce i żuchwie, a także ich okolice;
 • cefalometryczne (boczne) – zdjęcie wykonywane z pozycji bocznej, pokazujące tak zęby, jak i czaszkę. Jest pomocne głównie w leczeniu ortodontycznym, pomaga w diagnozie wad zgryzu;
 • stożkowa tomografia komputerowa (CBCT) – zdjęcie trójwymiarowe, które pozwala na bardzo dokładną ocenę stanu struktur kostnych szczęki i żuchwy pacjenta, wyrostka zębodołowego wraz z zębami czy też wykonanie pomiarów potrzebnych do wszczepiania implantów. Można również ocenić szerokość dróg oddechowych niezbędną dla oceny występującego chrapania (bezdechu sródsennego).

Należy pamiętać, że tego typu badania są w pełni bezpieczne, ze względu na bardzo niską wartość promieniowania pochłanianego przez ciało pacjenta.

Badanie poziomu witaminy D3 – szczególnie ważne przy leczeniu stomatologicznym jest oznaczenie i utrzymanie prawidłowego poziomu witaminy D3. Takie badanie w Klinice duo-MED wykonujemy na miejscu, a wynik dostępny jest już po 15 minutach (badanie z krwi włośniczkowej). Więcej o witaminie D3 można przeczytać w tym artykule.

Badanie PET/CAT – Parodontoza, czyli inaczej zapalenie przyzębia, jest chorobą, która może prowadzić do utraty zębów. W jej przypadku konieczne jest przeprowadzenie badania PET lub CAT. Pozwalają ono na sprawdzenie jakie patogeny znajdują się w naszej jamie ustnej, co jest konieczne do zastosowania odpowiedniego leczenia, czy podjęcia antybiotykoterapi. W trakcie wizyty w gabinecie stomatologicznym pobieranych jest kilka wymazów z ust pacjenta, następnie próbki wysyłane są do laboratorium, które odsyła gotowy wynik po kilku dniach.

Badanie INR – Badanie przeprowadzane w celu określenia szybkości krzepnięcia krwi pacjenta. Wykonywane jest przed zabiegami chirurgicznymi u pacjentów, którzy przyjmują leki rozrzedzające krew.

Badanie histopatologiczne – polega na obejrzeniu pod mikroskopem fragmentu tkanki pobranej od pacjenta. Proces rozpoczyna namierzenie i usunięcie zmiany. Następnie przesyła się ją do laboratorium, gdzie zostaje poddana mikroskopowym oględzinom przez lekarza patomorfologa.

Analiza biotechnologiczna – pozwala ocenić poziom metazapalenia w organiźmie na postawie parametrów morfologii krwi, badań hormonalnych czy też metabolicznych.

Laseroterapia

Laseroterapia w stomatologii

W naszej Klinice wykorzystujemy lasery klasa Premium gwarantujące bezpieczeństwo terapii (Fotona, Lite Touch, Lasotronix).
W zależności od wskazań nasi specjaliści stosują różne typy laserów ( Er:YAG, Nd:YAG, Dioda – lasery twarde i miękkie ) celem osiągnięcia najlepszych efektów leczenia. Mogą być wykorzystywane np. do:

 • bezbolesne opracowywanie ubytków w zębach,
 • skutecznej sterylizacji kanałów w leczeniu endodontycznym,
 • usuwania zmian na skórze i błonie śluzowej,
 • leczenia paradontozy i periimplantitis.
 • odmładzania twarzy

Kontakt

Klinika duo – MED
ul. Inowrocławska 21A, 53-653 Wrocław

tel.: +48 71 355 00 71,
kom.: +48 504 005 883

E-mail:  duomed@duomed.pl

godziny pracy: pn-pt- 8-20,
sobota – do uzgodnienia

Napisz do nas