Zapytanie ofertowe – Działania informacyjno – promocyjne w mediach

Zapytanie ofertowe – Działania informacyjno – promocyjne w mediach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wrocław, 25.02.2019r.

.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Duo med Marzena Dominiak ul. Inowrocławska 21a, 53-653 Wrocław
NIP 89410- 29- 566, REGON 930796654

W związku z realizacją projektu: „Promocja marki Duo-Med na rynkach zagranicznych” w ramach   Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

zaprasza do składania ofert na realizację zakupu usług:

Działania informacyjno – promocyjne w mediach

 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych w mediach cyfrowych. Na działania będzie składało się:

– Reklama strony www Zamawiającego poprzez system zarządzania treścią (CMS)

– Pozycjonowanie strony www Zamawiającego

– Audyt i optymalizacja strony www Zamawiającego

– Reklama w Social Media: Facebook ADS CPC – reklama i obserwacja preferencji różnych grup docelowych

– Kampanie reklamowe poprzez linki sponsorowane poprzez Google Adwards, Analytics, AdWords Search, AdWords GDN, AdWords GSP

 

 

Kody CPV:

79340000-9 – Usługi reklamowe i marketingowe

 

Pełna treść zapytanie ofertowego znajduje się w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

Baza Konkurencyjności – Zapytanie Ofertowe

Zachęcamy do składania ofert. 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe działania w mediach

Załącznik nr_1 duomed – media

załacznik nr_ 2 duomed – media

Załącznik nr_3 duomed – media