Zastosowanie szyn ortodontycznych w leczeniu pacjentów z zanikami kości

Zastosowanie szyn ortodontycznych w leczeniu pacjentów z zanikami kości

Profesor Marzena Dominiak, specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, wraz z Profesorem Tomszem Gedrange, specjalistą z ortodoncji, wspólnie podejmują się leczenia pacjentów, wymagających połączenia obu tych dziedzin.

Namacalnym i widocznym na szeroką skalę efektem ich pracy są publikacje naukowe w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Jedną z nich jest jest ostatnia publikacje, która ukazała się w German Medical Journal, szeroko opisująca kliniczne wyniki leczenia pacjentów z ubytkami kostnymi w obrębie przedniego odcinka żuchwy.

Zainteresowanych lekturą zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

German Medical Journal – 02/2018 / M.Dominiak, T.Gedrange

 

 

EN:

Professor Marzena Dominiak, specialist in the field of dental surgery, together with Professor Tomsz Gedrange, a specialist in orthodontics, in common undertake the treatment of patients requiring a connection of both.

The tangible and visible on a large scale effect of their work are scientific publications in renowned international journals.

One of them is the latest publication, which appeared in the German Medical Journal, broadly describing the clinical results of treatment of patients with bone defects within the front segment of the jaw.

Let us share with you with full text of article:

German Medical Journal – 02/2018 / M.Dominiak, T.Gedrange