Wykorzystanie kości 3D w zabiegu rekonstrukcji wyrostka zębodołowego.

Wykorzystanie kości 3D w zabiegu rekonstrukcji wyrostka zębodołowego.

Wyrostek zębodołowy jest częścią kości żuchwy i szczęki. Spełnia on bardzo ważną funkcję w naszym organizmie – w tej części kości wklinowane są zęby, co pozwalam im zachować stabilność. Jego zanikanie jest bardzo poważnym schorzeniem, które może prowadzić do bólu, recesji dziąsła, a także do wypadania zębów. Powodów takiego stanu rzeczy może być kilka m. in.:

  • genetycznie zmniejszona objętości kości szczęki i żuchwy;   
  • niewłaściwie przeprowadzone leczenie ortodontyczne;
  • przebyte urazy;
  • choroba nowotworowa.

Standardowa metoda leczenia, polegająca na wszczepieniu w miejsce ubytku materiału kościozastępczego, ma swoje zalety. Najczęściej mówi się o stosunkowo niskich kosztach, czy łatwości wykonania, przy zachowaniu krótkiego czasu zabiegu. Z drugiej jednak strony taka operacja ma wiele wad, wliczając w to niską przewidywalność wymiarów powstałej rekonstrukcji, przemieszczenie się wyrostka zębodołowego, a co najważniejsze wypełnienie to nie wykazuje cech żywotności tkanki kostnej.

 

Odpowiedzią na te problemy jest przeszczep wykorzystujący allogenną kość 3D – w pełni dopasowaną do potrzeb pacjenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak to działa?

Na początek potrzebna jest diagnostyka pacjenta – zdjęcie pantomograficzne oraz tomografia komputerowa. Może być również wymagane przeprowadzenie innych badań, na przykład oznaczenie poziomu witaminy D3. Po zakwalifikowaniu do zabiegu pacjent rozpoczyna leczenie jednoetapowe (z pominięciem pierwszego etapu) lub dwuetapowe, w zależnie od konkretnego przypadku.

I etap. Przygotowanie tkanek miękkich. W zależności od ich stanu może być potrzebne wykonanie zabiegów chirurgicznych i/lub niechirurgicznych, przygotowujących do zabiegu właściwego, na przykład:

  • Podcięcie i plastyka wędzidełek języka, policzka i wargi dolnej;
  • Pokrycie recesji dziąsła, najczęściej od 1 do 3 zabiegów. Jest to zależne od wyjściowego stopnia zaawansowania utraty tkanek miękkich. Czas potrzebny na wygojenie i dojrzewanie
    tkanki miękkiej to 3 miesiące na 1 zabieg;
  • Aplikacja toksyny botulinowej w mięsień bródkowy.

II etap  

Drugi etap rozpoczyna się od przygotowanie indywidualnego zapotrzebowania na blok kostny, określenie wielkości rekonstrukcji, zaplanowanie punktów stabilizujących, wysokości i szerokości bloku. Sam zabieg chirurgiczny trwa około trzech godzin. Zaleca się, aby był wykonywane w znieczuleniu miejscowym – umożliwia to stałą kontrolę napięcia tkanek miękkich.

Wykorzystanie kości 3D w zabiegu augmentacyjnym jest rozwiązaniem najlepszym, najbardziej skutecznym oraz jedynym, który można w pełni dostosować do pacjenta, do jego przyszłych zabiegów ortodoncyjnych, czy implantologicznych. Pozwala na utworzenie stabilnej podpory dla zębów i implantów, co jest niezbędne do zachowania prawidłowej higieny, estetyki i zdrowia jamy ustnej.

 

 

 

Zachęcamy do przeczytania całości artykułów, opisujących sposób wykorzystania kości 3D w stomatologicznej rekonstrukcji kości.

Three-Dimensional Bone Block Planning for Mandibular Sagittal Bone Defect Reconstruction

Tomasz Gedrange, Marzena Dominiak, Sebastian Dominiak, Sara Targońska

Possible Treatment of Severe Bone Dehiscences Based on 3D Bone Reconstruction—A Description of Treatment Methodology

Marzena Dominiak, Sylwia Hnitecka, Cyprian Olchowy, Sebastian Dominiak, Tomasz Gedrenge