zabiegi chirurgiczny

Zabiegi chirurgiczne

CTG — przeszczep tkanek miękkich. W znieczuleniu miejscowym odwarstwiamy dziąsło czyli przygotowujemy miejsce biorcze, a następnie pobieramy wycinek z podniebienia, wszywamy go w przygotowane wcześniej miejsce i przykrywamy płatem dziąsłowym zszywając.

FGG — Free Gingival Graft to przeszczep dziąsła pełnej grubości, zawierający tkankę łączną oraz odporny mechanicznie nabłonek rogowaciejący. Przeszczep pobierany jest z błony śluzowej podniebienia twardego i jest stosowany w sytuacjach, gdy wokół zęba dotkniętego recesją (obniżeniem brzegu dziąsła z odsłonięciem powierzchni korzenia) brakuje strefy nabłonka rogowaciejącego, niezbędnego w wytworzeniu prawidłowego przyczepu dziąsła do zęba oraz zapewniającego właściwą odporność tkanek przyzębia na urazy mechanicznie, występujące np. podczas żucia pokarmów czy szczotkowania zębów.  Jest również stosowany również podczas leczenia implantologicznego, kiedy w miejscu planowanego implantu brakuje właściwiej ilości dziąsła zrogowaciałego, zapewniającego szczelny kontakt między dziąsłem i implantem. Dzięki temu uzyskuje się bardziej estetyczny i trwały efekt  leczenia.

GBR — sterowana regeneracja tkanek kości. Wykonuje się w przypadku, gdy ilość i jakość kości pacjenta nie pozwala na implantację lub gdy zanik kości doprowadza do rozchwiania zębów. Zabieg polega na umieszczeniu cząsteczek biomateriału w miejscu brakującej kości. Następnie materiał ten przykrywany jest membraną, zapewniającą utrzymanie materiału na miejscu i prawidłową odbudowę kości.

Ekstrakcja zęba lub korzenia — ekstrakcja zęba jest zabiegiem chirurgicznym, wykonywanym w znieczuleniu miejscowym, który polega na usunięciu zęba z zębodołu, przy pomocy specjalnych narzędzi stomatologicznych. Po usunięciu, zębodół jest oczyszczany i zaopatrywany opatrunkiem i w zależności od potrzeby zaszywany. Zabieg ekstrakcji jest wykonywany w momencie gdy nie ma możliwości zastosowania innych metod leczenia.

Radektomia — zabieg, który polega na usunięciu jednego z korzeni zęba wielokorzeniowego. Celem zabiegu jest pozostawienie zdrowego fragmentu zęba. Zabieg ten odbywa się bez naruszenia korony zęba. Przed wykonaniem radektomii konieczne jest upewnienie się czy pozostałe korzenie są zdrowe i w przyszłości nie spowodują stanu zapalnego i dalszych komplikacji. Zabieg radektomii należy rozważyć, gdy jednego z korzeni nie da się wyleczyć, a pozostawienie zęba jest niezbędne ze względów protetycznych. Zabieg radektomii czasami jest ostatnią deską ratunku dla zęba, który wydaje się nie do uratowania. Zastosowanie nowoczesnych metod oraz znieczulenia miejscowego sprawia, że pacjent odczuwa mniejszy dyskomfort podczas zabiegu radektomii. Po przeprowadzeniu zabiegu radektomii można odbudować ząb. Najczęściej do odbudowy zęba stosowane są wkłady koronowo-korzeniowe, które wzmacniają zachowane tkanki korony i chronią przed złamaniem.

Kość 3d — wykonujemy zdjęcie TK odcinka żuchwy lub szczęki, w którym brakuje tkanki kostnej. Na podstawie tego zdjęcia bank tkanek przygotowuje indywidualny blok kostny. W znieczuleniu miejscowym odwarstwiamy dziąsło i przymocowujemy blok kostny pinami resorbowalnymi do kości pacjenta, przykrywamy błoną BIO-GIDE lub APRF (odwirowane osocze z krwi pacjenta) i zszywamy tkanki miękkie. Dwa tygodnie po zabiegu ściągamy szwy, a około 2-3 miesięcy później wykonujemy kontrolne zdjęcie TK.

Resekcja — resekcja wierzchołka korzenia zębowego, jest to zabieg chirurgiczny, który wykonuje się głownie w przypadku gdy leczenie kanałowe nie daje pożądanego efektu. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Chirurg nacina śluzówkę w pobliżu korzenia, następnie wycina niewielkie okienko kostne, przez które za pomocą wiertła usuwa uszkodzony wierzchołek korzenia oraz zmianę zapalną wokół niego. Następnie uzupełnia brak kostny, biomateriałem kościozastępczym i zaszywa. Zabieg ten w większości przypadków ratuje ząb przed usunięciem.

Implantacja — zabieg implantacji zęba wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Polega on na wprowadzeniu tytanowego implantu w łoże kostne w szczęce lub żuchwie, przygotowane za pomocą specjalnego wiertła, a następnie zszyciu tak, że implant nie jest widoczny w jamie ustnej. Po odczekaniu od 3 do 6 miesięcy, w zależności od umiejscowienia implantu, implant odsłania się i wykonuje na nim pracę protetyczną.

Podnoszenie dna zatoki szczękowej (sinus lift) — zabieg wykonuje się celem odbudowy kości, by możliwe było wprowadzenie implantów. Są dwie podstawowe metody podniesienia zatoki szczękowej:

  • metoda zamknięta — wykonywana jednoczasowo z wprowadzeniem implantu poprzez miejsce, gdzie implant ma być wprowadzony. Wskazaniem do jej zastosowania jest konieczność niewielkiej odbudowy kości w zakresie max 3-5 mm. Podczas zabiegu wykorzystuje się specjalne narzędzia, tzw. osteotomy. W miejscu po podniesionej zatoce stosuje się biomateriały lub fibrynę bogatopłytkowa w postaci błony uzyskaną z odwirowanej krwi pacjenta.
  • metoda otwarta — z dojścia bocznego. Umożliwia zdecydowanie większą odbudowę kostną (zwiększenie wysokości wyrostka o 5-10 mm). stosowana jest więc w przypadkach znacznego rozprężenia zatoki szczękowej. Niekiedy możliwe jest również jednoczasowe wprowadzenie implantów (gdy wysokość kości własnej jest co najmniej 3mm). Poprzez okno dostępu do zatoki podnosi się błonę śluzową zatoki, a następnie przestrzeń wypełnia się biomateriałem lub kością autogenną i pokrywa specjalną membraną. Okres gojenia trwa do 6 miesięcy.

Obie metody wykonywane są w znieczuleniu miejscowym

Kortykotomia — jest to chirurgiczne wspomaganie leczenia ortodontycznego. Zabieg kortykotomii polega na wykonaniu kilku nacięć w zewnętrznej warstwie zbitej kości w okolicy zębów poddawanych leczeniu ortodontycznemu. Ma na celu zwiększenie tempa metabolizmu kości, dzięki czemu kość intensywniej się przebudowuje, a przesunięcia zębów w jej obrębie, przy pomocy aparatu ortodontycznego, uzyskuje się szybciej. Zabieg jest bezbolesny, a celem zapewnienia minimalnej inwazyjności i szybkiego gojenia wykonywany jest przy pomocy urządzenia do piezochirurgii. Dzięki temu jest to bezpieczna metoda pozwalająca na znaczne skrócenie czasu leczenia ortodontycznego.

Procesowanie zęba — zabieg polega na zmieleniu usuniętego zęba u danego pacjenta. Ząb poddany jest oczyszczaniu i buforowaniu, a następnie możemy uzupełniać braki kostne. Komórki macierzyste zawarte w zmielonym zębie gwarantują nam lepsze rezultaty regeneracji kości niż inne materiały kościozastępcze stosowane do tego typu zabiegów

protetyka

Зубопротезирование

Фарфоровые виниры – используются для быстрого улучшения внешнего вида зубов. Установление требует минимального вмешательства в ткани зуба. Фарфоровые виниры приклеивается к передним поверхностям зуба. Плитка (виниры) изготовлена из фарфора, очень прочного полупрозрачного материала, цвет которого отражает естественную эмаль зуба. Они сохраняют постоянный цвет и блеск, что дает очень хороший эстетический эффект.

Стоматологические коронки – это протезные дополнение, позволяющие восстановить поврежденные и сломанные зубы, и решение, когда зубные коронки не подходят для композитной реконструкции. Существует несколько видов протезных коронок. Основным отличием является материал, из которого они сделаны.

Фарфоровая коронка на металлическом основании — благодаря своим свойствам идеально подходит для восстановления боковых секций зубов. Они также используются в переднем сегменте.

Фарфоровая коронка (цельнокерамическая) — отличается высокой эстетичностью, очень высокой прочностью и долговечностью. Они отражают и пропускают свет, что делает их очень естественными. Благодаря однородному цвету, прозрачности фарфора и основы, мы достигаем измичельного эстетического эффекта.

Фарфоровая коронка на цирконии (белая основа под фарфором) — может быть закреплена как в передней, так и в боковых в боковых отделах зубов. Она эстетична и очень прочна. Протезная коронка может также функционировать как зуб вместо ранее утерянного зуба. Условием является наличие здорового зуба впереди и позади щели.

Передвижные протезы — это добавки, которые пациент может вставлять и вынимать самостоятельно. Эта группа зубных протезов включает в себя: частичные зубные протезы, полные зубные протезы, скелетные дополнения, со скобками или без.

ONLAY, INLAY. После обработки убыли, оттиски снимаются. Затем зуботехническая лаборатория готовит вкладку в форме, идеально подходящей для убыли. Это цельнокерамические пломбы, которые позволяют сохранить зуб пациента, и в то же время имеются значительные возможности для улучшения функциональности и эстетики зубов в боковых отделах зубов.

higienizacje

Профессиональная гигиена полости рта

Скалинг

Во время процедуры удаляем зубнoй и поддесный камень. Этот камень это липкая пленка (неочищенные зубы), которая состоит из остатков пищи, а в сочетании со слюной минерализуется. Зубный камень вызывают гингивит (покраснение, отёк, кровотечение), атрофию костей, опущение десен, раскрытие шеек зубов. Скалинг делается с помощью ультразвукового скейлера. После услуги, если надо, мы рекомендуем пескоструйную обработку зубов .

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
диабет (с антибиотиком );
I и III триместр беременности;
кардиостимулятор;
шунты.

Пескоструйная чистка зубов
Лечение, состоящее в удалении выцветании зубов . Чаще всего возникает у людей, которые курят, пьют много кофе, чая, красного вина, ношущих брекеты. Рекомендуется проведение пескоструйной чистки тоже перед началом отбеливания зубов. Пескоструйную чистку делятся с помощью струйного аппарата, из которого под натяжением вынимается вода и бикарбонат натрия (песок) исследующие к самым труднодоступным местом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
аллергия на который-нибудь из компонентов песка.

endodoncja ikona

Эндодонтия

Лечение корневых каналов (эндодонтическое лечение) — одно из самых популярных методов лечения, совершeнных в стоматологии. Это метод лечения необратимого пульпита зуба. Он заключается в механической и химической очистке корневых каналов и их плотном заполнении соответствующим материалом. В нашей клинике это лечение проводится под рентгенологическим контролем и, при необходимости, проводится под операционным микроскопом.

endodoncja

Ортодонтия

Ортодонтия — раздел стоматологии, который  занимается корректированием и лечением неправильности прикуса и других челюстно-лицевых аномалий. В нашей клинике мы предлагаем ортодонтическое лечение для пациентов любого возраста – взрослых, а также детей. Мы особенно рекомендуем вам прийти на контрольный визит с детьми, потому что в это время легче устранить возникающие ненормальные привычки, которые могут вызывать развитие неправильного прикуса, а уже существующие легче исправить.

Прекрасную улыбку создают здоровые зубы. Но невозможно не увидеть впечатляющих эстетических эффектов, которые приносит ортодонтическое лечение. Однако надо забыть, что oртодонтическое лечение часто необходимое по практическим соображениям или из-за состояния здоровья. Правильно подобранные методы переведенное ортодонтическое лечение могут эффективно повысить комфорт жизни. Часто это облегчает ежедневную заботу о гигиене полости рта. Ортодонтия позволяет устранить некоторые дефекты речи, а иногда и боль связана с аномалиями нижней челюсти, челюсти, и височно-нижнечелюстных суставах.

В нашим кабинете мы пользуемся только испытанными решениями и материалами самого высокого качества. Мы предлагаем пациентом все виды брекетов. У нас богатый выбор материалов, из которых сделаны брекеты, что заставляет каждого пациента выбирать лучшее решение для себя.

protetyka ikona

Имплантология

Отсутствие зубов является проблемой для для многих людей. Причинами потери зубов могут быть: заболевания пародонта, дефекты костей, глубокий кариес, захватывающийзначительную часть зуба, или случайные события, которые вызывают механическую потерю зубов. В большинстве случаев зубы можно восстановить с помощью зубных имплантатов.

Зубные имплантаты — отличная альтернатива утраченному зубу. Имплантат обычно представляет собой титановый (или титановый гарт) элемент, размещенный внутри, который служит корнем зуба и является опорой для протезной реконструкции. Это позволяет воспроизвести непрерывность зубной дуги и, таким образом, сохранить функциональность жевания с идеальным эстетическим эффектом.

Процедура имплантации проводится под местной анестезией. Имплантация одного имплантата занимает около 45-75 минут. Примерно через месяц после процедуры рекомендуется осмотр, чтобы проверить уровень остеоинтеграции. Следующим этапом является открытие имплантата, которое выполняется после полной интеграции имплантата с костью. Это минимально инвазивная стоматологическая процедура. Врач проводит небольшой надрез десны над имплантатом, удаляет в нем закрывающий винт и помещает больший — заживляющий винт. В зависимости от показаний это происходит через 3-6 месяцев. Задача заживляющего винта заключается в формировании десны для будущей протезной работы, которая может быть начата через 2 недели после открытия имплантата.

У некоторых пациентов анатомические состояния позволяют сократить время полного лечения и начать работу по восстановлению протеза менее чем за 3-6 месяцев.

Кабинет Duo-MED работает на нескольких имплантологических системах. Мы подбираем наиболее подходящую систему индивидуально в зависимости от состояния костей и потребностей пациента.

stomatologia zachowawcza

Консервативная стоматология

Консервативная стоматология — это отделение стоматологии, которое занимается профилактикой и лечением кариеса, заболевания, которое чаще всего встречается у пациентов.

Бактерии, которые присутствуют во рту, могут вызвать ряд неприятных последствий, таких как кариес или заболевания пародонта и десны. Принижение этого факта и игнорирование первых тревожных симптомов может иметь очень серьезные последствия и даже привести к заболеваниям внутренних органов, таких как сердце или почки.

Чрезвычайно важными в этом отношении являются регулярные осмотры в стоматологическом кабинете, которые позволяют принять подходящие профилактические действия, а при необходимости — и лечение. Систематическое посещение стоматологического кабинета — гарантия красивой улыбки. Быстрое наблюдение и правильная диагностика проблемы являются основой для эффективного и исправного лечения. Наши опытные специалисты предпримут все необходимые меры, чтобы, как быстро и в то же время как можно лучше, решить любую проблему пациента. В рамках консервативной стоматологии мы предлагаем:

  • медосмотры;
  • профилактические меры;
  • лечение кариеса;
  • заполнение зубных полостей.

Все действия, в области консервативной стоматологии, проводимые в нашей Клинике, в первую очередь направлены на благо наших пациентов. Процедуры проводятся в приятной и свободной от стрессов атмосфере, а благодаря использованию компьютерной анестезии «The Wand» — они абсолютно безболезненны. В своей работе мы используем только проверенные материалы высочайшего качества, а наши навыки и опыт позволяют нам достигать великолепных результатов, так и практических, как эстетических.

Пародонтология

Пародонтология — занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний пародонта и других структур, которые обеспечивают поддержку зубов. Пародонт окружает основание зуба, поэтому он также является основой здоровья зубов и красивой улыбки.

Заболевания пародонта вызваны бактериальными инфекциями. Они часто безболезненны на ранних стадиях, поэтому регулярные осмотры в стоматологическом кабинете так важны. Наши специалисты могут быстро заметить возникающие нарушения и принять соответствующие шаги для эффективного устранения любых проблем, связанных со здоровьем полости рта. Симптомы, связанные с заболеваниями пародонта, которые требуют консультации с врачом, включают неприятный запах изо рта, кровоточивость десен, раскрытие шейки зубов или расшатывание зубов.

Если у пациента диагностировано заболевание пародонта, наши специалисты подробно объяснят проблему и предложат комплексный и индивидуальный путь лечения, который принесет наилучшие результаты. В своей деятельности мы используем, среди прочего процедуры удаления осадка и зубного камня, закрытое и открытое выскабливание, а в более сложных случаях — восстановление утраченной кости или протезирование.

zdrowe zęby

Детская стоматология

Детская стоматология — специализация была обособлена из-за различий в структуре зубов и стоматологической системе, которые происходят у детей и взрослых. В кабинете Duo-MED мы занимаемся, среди прочего:

  • прорезыванием зубов и нарушениями этого процесса;
  • профилактикой и лечением кариеса у детей (молочные и постоянные зубы);
  • профилактикой и лечением заболеваний оболочек у детей;
  • профилактикой и лечением прикуса.

Стоит, однако прийти с ребёнком на первый визит как можно скорее – прежде чем появляется боль и проблемы. Нашим маленьким пациентом и их родителям предлагаем записаться на ознакомительный визит, который является первой встречу ребёнка с кабинетом и стоматологием. Во время такого визита ребёнок получает признание нового места, оборудование кабинета и набирает доверие к врачу. Таким образом создаются позитивные ассоциации, которые приносят свои плоды на каждой последующей встрече в кабинете.

В клинике Duo-MED мы заботимся о том, чтобы каждый визит, не только адаптивный, проходил в приятной, теплой и свободной от стрессов атмосфере. Наш профессиональный подход к маленьким пациентам, а также целый ряд удобств, доступных в кабинетах, и современные методы, которые мы используем, позволяют абсолютно безболезненно и эффективно лечить зубы детей.

В нашей клинике, мы всегда заботимся о комфорте и самочувствии пациентов, и к детям применяются те же принципы. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы посещения стоматологических кабинетов клиники Duo-MED всегда вызывало позитивные ассоциации и улыбки на лицах детей.

ząb

Наркоз в стоматологии

Посещение стоматологического кабинета не всегда воспринимается положительно. Часто страх боли и беспокойства, которые сопровождают пациентов, посещающих стоматолога, парализуют. Несмотря на то, что современные методы обезболивания делают лечение безболезненным, есть пациенты, у которых просто вид, например, шприца, вызывает приступ паники. В нашей Клинике для нас важнее всего самочувствие и комфорт пациента. Мы прилагаем все усилия, чтобы визит в Duo-MED проходил в приятной и беззаботной атмосфере. Мы слушаем наших пациентов и удовлетворяем их потребности, поэтому мы предлагаем лечение зубов под наркозом.

Наркоз всё больше используется в стоматологии. Перед выполнением процедур, использующих этот метод, требуется консультация с назначенным стоматологом и интервью с анестезиологом, который обеспечит безопасность процедуры и использование этой формы общей анестезии. Следует отметить, что если нет противопоказаний, а процедура проводится в нашей Клинике, которая располагает полным наркозным оборудованием, то наркоз является абсолютно безопасным методом обезболивания, как для детей, так и для взрослых.

Во время консультационного визита каждый пациент получает от нас комплект документов, который необходимо прочитать и подписанные доставить в кабинет до планируемой операции под общим наркозом. Документы можно найти по ссылкам ниже. Для самых маленьких пациентов требуется заявление родителей или законных опекунов, которое также включено в документацию.

Общий наркоз — документы пацента

Общий наркоз — документы пацента несовершеннолетнего

chirurgia

Diagnostyka

Kontakt

DUO-MED Stomatologia
ul. Inowrocławska 21A, 53-653 Wrocław

tel.: +48 71 355 00 71,
kom.: +48 504 005 883

E-mail:  duomed@duomed.pl

godziny pracy: pn-pt- 8-20,
sobota — do uzgodnienia

Napisz do nas