Kurs chirurgiczny – Leczenie ortodontyczne a rekonstrukcja ubytków kostnych w przebiegu recesji dziąsła

Kurs chirurgiczny – Leczenie ortodontyczne a rekonstrukcja ubytków kostnych w przebiegu recesji dziąsła

Prof. Marzena Dominiak (Head of Oral Surgery Department MU Wroclaw, Poland)
Prof. Thomas Gedrange (Head of Orthodontic Department TU Dresden, Germany)
27 – 28 XI 2020
Wrocław Duomed
Zapisy i dodatkowe informacje: Sara Targońska – edu@duomed.pl, tel. 886 990 700

Program kursu: 

1. Regeneracja w stomatologii – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – filozofia, wskazania i metody
2. Leczenie ortodontyczne- aparaty stale i ruchome w przypadku pacjentów granicznych, ograniczenia leczenia – perio i orto
3. Klasyfikacja recesji i ubytków kostnych
4. Czynniki epidemiologiczne recesji i dehiscencji kostnych
5. Uwarunkowania morfologiczne, w tym uwarunkowania kostne, pierwotne i nabyte zostaną omówione szczegółowo
6. Współczesne narzędzia do oceny recesji dziąsła
          1.1. Analiza cefalometryczna – kąt szerokości wargowej kości
          1.2. Płaszczyzna okluzyjna a recesje dziąsła
          1.3. Ocena grubości dziąsła z zastosowaniem USG – zajęcia praktyczne i teoretyczne
7. Leczenie recesji dziąsła
          a. Tkanki miękkie- nowe możliwości i idee dla przypadków ortodontycznych
          b. Augmentacja dziąsła przed leczeniem ortodontycznym:
                  Kwas hialuronowy, powieź szeroka uda – uwodniony substytut kolagenów, Hodowla pierwotna fibroblastów, przeszczep pełnej grubości i podnabłonkowej tkanki łącznej
8. Tkanka kostna- 3d indywidualizowany blok kostny:
          a. Auto, allo, ksenograft w rekonstrukcji kości wyrostka zębodołowego, kortykotomia
          b. Wybór metody leczenia – perio czy orto
          c. Współczesna klasyfikacja i wskazania do leczenia
9. Recesje jako komplikacje leczenia orto lub
10. Rekonstrukcja kości przed leczeniem orto
          a. Metodologia leczenia- perio i chirurgia z uwzględnieniem zastosowania Botoxu
          b. Omówienie przypadków klinicznych
          c. Powikłania
11. Praktyka z pacjentem 
Koszt kursu to 4 000 PLN. Aby dokonać zapisu na kurs prosimy o wysłanie maila ze zgłoszeniem na adres edu@duomed.pl. 
Każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne, szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa (16 punktów edukacyjnych).