Go To Brand

Go To Brand

W dniu 26.09.2018r. Firma   DUO- MED Marzena Dominiak we Wrocławiu podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa 3.Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,

działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw,

poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych -Go to Brand

 

Tytuł projektu: Promocja marki Duo-Med na rynkach zagranicznych

Całkowita wartość projektu: 747 470,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 558 450,00 PLN

Cel projektu: Promocja marki produktowej Duo- Med utworzonej przez Marzenę Dominiak DUOMED na rynkach określonych jako perspektywiczne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

Planowane efekty:

  1. Wypromowanie marki Duo-Med, która będzie miała szansę stać się marka rozpoznawalną na rynkach zagranicznych,
  2. Wypromowanie Marki Polskiej Gospodarki,
  3. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa,
  4. Nawiązanie nowych relacji biznesowych,
  5. Pozyskanie kontrahentów z rynków perspektywicznych,
  6. Wzrost przychodów z eksportu,
  7. Promowanie bieżącej działalności B+R prowadzonej przez Duo-Med Marzena Dominiak