Cykl kursów chirurgicznych

Cykl kursów chirurgicznych

Zapraszamy Państwa na dwa pierwsze z cyklu sześciu autorskich kursów Profesor Marzeny Dominiak, których kontynuacja przypadnie na rok 2020.

Kurs 1. Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa – live surgery

Kurs 2. Kurs podstawowy z zakresu implantologii

 

Miejsce: Klinice Duomed we Wrocławiu przy ulicy Inowrocławskiej 21a

Rejestracja i informację: edu@duomed.pl – Sara Targońska

Terminy: 

Kurs 1. 4-5 października 2019r.

Kurs 2. 29-30 listopada 2019r.

Koszt: 4 000 PLN/kurs

W kursach przewidziane są zabiegi na żywo oraz przez każdego z kursantów zabiegu wszczepienia implantu na modelu zwierzęcym.

Zachęcamy do odwiedzenia stron kursów, na których znajdą się dodatkowe informację i pomocnicze materiały dydaktyczne:

Kurs 1. Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa

Kurs 2. Kurs podstawowy z zakresu implantologii

 

Program: 

Kurs 1. Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa – live surgery

1. Anatomia i fizjologia kompleksu śluzówkowo- dziąsłowego.
2. Budowa i rola tkanki łącznej dziąsła. Biotyp dziąsła- podział, diagnostyka i znaczenie.
3. Problemy śluzówko-dziąsłowe wokół zębów i implantów – przyczyny diagnostyka i leczenie.
a. Nadmiar dziąsła zrogowaciałego.
b. Niedobór dziąsła zrogowaciałego- płytki przedsionek, recesje dzisła, braki brodawek dziąsłowych.
c. Patologia wędzidełek przedsionka jamy ustnej i języka.
4. Metody oceny grubości dziąsła z zastosowaniem ultrasonografu.
5. Leczenie patologii śluzówko-dziąsłowej.
a. Metody pobierania tkanki łącznej z podniebienia.
b. Metody augmentacji dziąsła wokół zębów i implantów.
c. Pokrywanie recesji dziąsłowych wokół zębów i implantów.
d. Plastyka przedsionka i wędzidełek warg, policzków i przedsionka.
6. Diagnostyka i leczenie zespołowe ortodontyczno-chirurgiczne recesji dziąsła.
a. Algorytm leczenia zespołowego.
b. Zastosowanie rekonstrukcji 3D w leczeniu zaawansowanych dehiscencii kostnych w obszarze zębów przednich żuchwy.
7. Odbudowa brodawek dziąsłowych z zastosowaniem kwasu hialuronowego.

W kursie przewidziane są dwa zabiegi pokazowe na żywo:

1. Zabieg pokazowy na tkankach miękkich.
2. Zabieg pokazowy pokrywania recesji dziąsłowych.
a. Zastosowanie materiałów allogennych w pokrywaniu recesji dziąsłowych.
b. Zastosowanie nowatorskich materiałów okołozabiegowych – kleju tkankowego, retrakcyjnych materiałów po stronie bocznej.

Kurs 2. Kurs podstawowy z zakresu implantologii

1. Podstawowe pojęcia i definicje w implantologii stomatologicznej.
2. Rodzaje wszczepów zależnie od zastosowania klinicznego.
3. Czynniki wpływające na proces osteointegracji.
4. Jakość struktur kostnych i tkanek miękkich wpływająca na sposób leczenia implantologicznego.
5. Metody rekonstrukcji tkanek miękkich wokół implantów.
6. Metody rekonstrukcji pojedynczych ubytków kostnych wyrostka zębodołowego – sterowana regeneracja kości.
7. Metody rekonstrukcji wyrostka zębodołowego z użyciem zębów procesowanych.
8. Leczenie wielospecjalistyczne w implantologii.
9. Witamina D3, zastosowanie w leczeniu stomatologicznym.

W tym module kursu przewidziane są dwa pokazowe zabiegi oraz przeprowadzenie przez każdego z kursantów zabiegu wszczepienia implantu na modelu zwierzęcym.

 

 

Materiały dydaktyczne – zachęcamy do zapoznania się przed kursem:

Soft tissue augmentation around implants – M_Dominiak

Przszczep podnabłonkowy tkanki łącznej – M_Dominiak